Zwerfvuil en sluikstorten

Online melden

Maak een afspraak

Zwerfvuil

Langs veel wegen kom je jammer genoeg zwerfvuil tegen. Dit brengt heel wat schade teweeg:

  • Het stoort ons mooi landschap;
  • Het vervuilt ons milieu;
  • Na het maaien of ploegen van het land worden versnipperde stukjes door vee opgenomen met zieke dieren tot gevolg!

In onze gemeente zijn er gelukkig heel wat zwerfvuilmeters en -peters actief die regelmatig zwerfvuil opruimen. Een keer paar jaar is er ook een grote zwerfvuilactie waarbij we iedereen oproepen hieraan deel te nemen.

Het weggooien van zwerfvuil of het storten van afval is strafbaar. Er is een uitgewerkte wetgeving met met tal van bestraffingsmogelijkheden, dit kan via gerechtelijke weg of via een bestuurlijke geldboete.

Sluikstorten

Sluikstorten is het bewust ontwijken van de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op plaatsen waar dit mag en op momenten waarop dit niet wordt toegelaten of in verkeerde bakken of containers.

Sluikstorten is strafbaar en de gemeente neemt ook de nodige stappen om de verantwoordelijken te traceren. Op sluikstorten staan boetes van minstens 250 euro maar indien door de politie een proces verbaal wordt opgesteld dan wordt dit door een rechter beoordeeld en kunnen de boetes oplopen tot meer dan 1000 euro.

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het reglement 'belasting op sluikstorten' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Retributiereglement sluikstorten.pdf198,3 Kb(pdf)