Word prikpartner

De meeste zorgen die inwoners hebben over de vaccinatie zijn voornamelijk over de manier waarop je een afspraak kan maken en over de mobiliteit.
Dat is niet voor iedereen zo eenvoudig. Sommige burgers zijn digitaal niet onderlegd of hebben geen computer of internet. Zij kunnen zeker hulp gebruiken en misschien kan jij hen helpen!
Samen met de Eerstelijnszone willen we een oproep doen naar burgers om in hun buurt, hun straat of appartementsgebouw, hun eigen eigen telefoonboek, hun vrienden- en/of kennissenkring ... te kijken of mensen hun hulp zouden kunnen gebruiken. Indien je dat vermoedt, stap dan op die persoon af en bied je aan als 'prikpartner'.

Indien die persoon zich wil laten vaccineren, en kan daarbij hulp gebruiken, dan hoeft hij/zij op het moment dat de uitnodiging in de bus valt maar naar jou te bellen en is die zeker van jouw ondersteuning.

Wie kan prikpartner worden?

Iedereen die zin heeft om solidair te zijn en iemand anders te ondersteunen.

Wie kan je ondersteunen?

  • Iedereen die niet digitaal geletterd is: oudere bevolking, mensen die de taal niet spreken of niet kunnen lezen.
  • Inwoners die problemen hebben om de oproepingsbrief te begrijpen.
  • Inwoners die ondersteuning nodig hebben met vragen die ze hebben, bezorgdheden die ze meedragen, ...
  • Inwoners die ondersteuning nodig hebben om tot in het vaccinatiecentrum te geraken.

Welke ondersteuning kan je bieden?

  • Administratieve ondersteuning bij het aanmelden voor de vaccinatie.
  • Ondersteuning bij vragen rond mobiliteit (het callcenter bellen, ...).
  • Vragen beantwoorden en informatie meegeven, inwoners geruststellen.
  • ...

We zijn ervan overtuigd dat de wetenschap dat iemand klaar staat om te helpen indien nodig voor veel mensen een geruststelling zal zijn.

Bovendien kan dit voor mensen met een beperkt netwerk een bijkomende hulplijn worden, ook na deze coronacrisis.