Wijk-werken

Wat is wijk-werken?

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je een leefloongerechtigde en voel je je niet klaar om een gewone job te doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken.

Wijk-werkers zijn werkzoekenden die moeilijk werk vinden en waarvan de VDAB of het OCMW vindt dat ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijke relevante, lokale taken iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf, bijvoorbeeld het gras afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse opvang, het bedelen van maaltijden aan huis, ruimen van zwerfvuil, ...

Wijk-werkers krijgen hiervoor een vergoeding bovenop hun uitkering.

Wijk-werkbemiddelaar

Je kan bij de wijk-werkbemiddelaar terecht voor algemene informatie over wijk-werken en gaat na of de klus mogelijk is. De bemiddelaar kan hulp bieden bij het online aanmelden en invullen van een gebruikersovereenkomst. Van zodra alle formulieren in orde zijn en het jaarlijks inschrijvingsgeld betaald is, kan je wijk-werkcheques aanvragen en kan de klus ingepland worden.

Ook de wijk-werker kan bij de bemiddelaar terecht met vragen.

Zitdagen

Elke donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur in het Huis van de Vrije Tijd

Martine Bral
Wijk-werkbemiddelaar
Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins
0476 86 06 23
martine.vdab@welzijnsband.be

Meer info

Voor vragen en meer informatie kan je terecht op de website van wijk-werken.