Wegenonderhoud

Schade

Het wegdek, de voet- en fietspaden, de bermen, de signalisatie en het straatmeubilair worden op regelmatige tijdstippen nagezien en onderhouden. Schade kan steeds gemeld worden aan de Technische dienst.

Schade aan gemeentelijke wegen online melden

Gewestwegen

Schade aan gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Schade aan een gewestweg kan je online melden via het meldpuntwegen.be.

De gewestwegen zijn:

  • N434 Eeklo - Bentille
  • N455 Balgerhoeke - Sint-Margriete
  • N456 Kaprijke - Watervliet

Schade aan gewestweg online melden

Verlagen boordsteen

Om een verlaging van boordstenen te bekomen, moet een gemotiveerd schrijven gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, vergezeld van een gedetailleerd plan.

Ruimen straatkolken

Jaarlijks worden straatkolken langs de weg gereinigd door een gespecialiseerde firma. De gewestwegen vallen onder bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Schade aan straatkolken en roosters kunnen steeds gemeld worden aan de Technische dienst.

Maaien zoomwegen en trage wegen

Maaien van de zoomwegen gebeurt jaarlijks tussen half juni en begin juli. Uit veiligheidsoverwegingen wordt op kruispunten en op plaatsen met een slechte zichtbaarheid soms vroeger gemaaid.

De trage wegen worden op regelmatige tijdstippen nagezien en onderhouden. Schade kan steeds gemeld worden aan de Technische dienst.

Straatbomen en hagen

De meeste straatbomen zijn geen eigendom van de gemeente maar behoren toe aan de aangelanden via het plantrecht dat van toepassing is op de buurtwegen. De bomen langs gewestwegen vallen onder bevoegdheid van het Agentschap Wegen en verkeer.

Het is verboden bomen die tot de eigendom van de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer behoren op eigen initiatief te snoeien of te verwijderen.

Bladeren van de bomen worden op regelmatige tijdstippen verwijderd. Op pleinen en wijken waar bomen van de gemeente staan, worden door de Technische dienst bladkorven geplaatst.

Ruimen baangrachten

Grachten kunnen toebehoren aan het openbaar domein, aangelanden, polderbesturen, ... Grachten van 2de, 3de en 4de categorie worden jaarlijks door de polderbesturen onderhouden. Andere baangrachten volgens noodzaak.

Signalisatie

De signalisatie wordt op regelmatige tijdstippen nagezien en onderhouden. Verkeerssignalisatie van de gewestwegen vallen onder bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wegmarkeringen

Jaarlijks worden de wegmarkeringen aangebracht door een gespecialiseerde firma. Gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.