Water

De aarde is voor 71% bedekt met water en toch moeten we er spaarzaam mee zijn, waarom is dat?

Van al het water op onze planeet is er 97,5% zout water dat niet onmiddellijk bruikbaar is voor consumptie. De overige 2,5% van het water is zoet maar wordt voor het grootste gedeelte opgeslagen in gletsjers en ijskappen, ene ander bevindt zich in beken en rivieren. Er is slechts 0,75% van al het water op aarde dat zich in ondergrondse waterlagen bevindt. Het is dat gedeelte dat bruikbaar kan gemaakt worden als drinkbaar water.

Wereldwijd hebben bijna 900 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. Het water dat men gebruik is onveilig en vaak de oorzaak van kindersterfte.

Wij hoeven de kraan maar open te zetten om zuiver drinkwater te hebben en we staan er te weinig bij stil dat we eigenlijk te veel water gebruiken. In België verbruiken wij gemiddeld 110 liter water per persoon per dag!

Daarbij komt nog dat door de grote oppervlakten aan wegen, parkings en bebouwde oppervlakte er veel regenwater versneld wordt afgevoerd naar beken en riolen. Hierdoor kan het regenwater onvoldoende in de bodem sijpelen waardoor de kostbare grondwatervoorraden te snel uitgeput raken, met verdroging op bepaalde plaatsen tot gevolg.

We kunnen er samen nochtans iets aan doen!

Ga spaarzaam om met drinkwater

  • Laat de kraan niet onnodig open bij het tandenpoetsen, handen wassen, ...;
  • Neem een (korte) douche in plaats van een bad;
  • Installeer spaartoetsen op het toilet;
  • Installeer een spaardouchekop en thermostatische mengkranen in de badkamer;
  • Herstel lekkende kranen zo snel mogelijk;
  • Gebruik voor veel toepassingen regenwater bijvoorbeeld het wassen van kledij, het spoelen van het toilet, tijdens het schoonmaken, planten water geven, auto wassen, ... Maar wees zuinig met water, ook met regenwater!

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Heb je plannen om te bouwen over te verbouwen? Dan is het heel nuttig even de brochure 'waterwegwijzer bouwen en verbouwen' te lezen die je op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij terug vindt.

Je vindt er tal van tips met betrekking tot water, bijvoorbeeld in verband met de installatie van een hemelwaterput, de manier waarop je water kan laten infiltreren, op welke wijze je water kan bufferen, het nut van groendaken, welke aandachtspunten je in acht moet nemen bij rioolaansluitingen, ... .