Uitbraak vogelgriep - ophokplicht

Naar aanleiding van twee vaststellingen vogelgriep van het type H5 bij pluimveebedrijven op het grondgebied Sint-Laureins zijn er beschermingsmaatregelen van kracht.

Update 29 september 2022

Er werd vogelgriep vastgesteld bij een tweede pluimveebedrijf in de gemeente. Er wordt opnieuw een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Omdat het bedrijf gelegen is in de beschermingszone van 3 km rond de eerste haard, overlappen de zones grotendeels met de zones die vorige week werden afgebakend.

De gedetailleerde kaarten in verband met de tweede haard kan je hier bekijken:

Maatregelen van toepassing in de beschermingszone rond de tweede haard.pdf819,9 Kb(pdf)

Maatregelen van toepassing in de bewakingszone rond de tweede haard.pdf853 Kb(pdf)

Beschermingszone 3 km

Bewakingszone 10 km

Maatregelen

Ophokplicht voor pluimvee

In een pluimveebedrijf op het grondgebied Sint-Laureins werd er vogelgriep type H5 vastgesteld. Het pluimvee in de betrokken stal is geruimd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt er een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de haard ingesteld.

Beschermingszone (3 km)

De beschermingszone in een perimeter van 3 km rond de haard betreft de gemeenten Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo.

In de beschermingszone van 3 km rond de haard worden er extra maatregelen genomen. Professionele pluimveehouders binnen deze zone werden rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gecontacteerd. Professionele pluimveehouders  moeten een inventaris opmaken van hun pluimvee. Verder worden er ook strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan de bedrijven in de beschermingszone.

Bewakingszone (10 km)

De bewakingszone van 10 km betreft de gemeenten Sint-Laureins, Kaprijke, Eeklo, Lievegem, Evergem, Assenede, Maldegem en Sluis (Nederland).

Volgende maatregelen zijn van kracht in de volledige bewakingszone:

  • Er is een ophokplicht voor alle pluimvee en hobbypluimvee om zo contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen van het pluimvee en hobbypluimvee gebeurt binnen of op een manier dat contact met wilde vogels wordt vermeden.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels drinkwater te geven dat afkomstig is van oppervlaktewater of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij het water werd behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden uitgezonderd voor de doorvoer zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. Dit verbod wordt op alle wegen op de grens van de beschermingszone kenbaar gemaakt aan de hand van waarschuwingsborden.
  • Alle verzamelingen zoals markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Deze maatregelen zijn minstens 30 dagen van toepassing, dus zeker tot eind oktober.

Vinkenzettingen

Er zijn ook extra maatregelen voor de houders van vinken en duiven in de beide zones. Vinkenzettingen kunnen niet doorgaan en ook de houders gelegen in één van de zones mogen niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.

Duivenhouders

Duivenhouders gelegen in de beschermingszone van 3 km rond de haard moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en mogen niet deelnemen aan wedstrijden. Duivenhouders gelegen in de bewakingszone van 10 km rond de haard mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

Meer info

Een overzicht van alle maatregelen vind je op de website van het FAVV.

De gedetailleerde kaarten kan je hier bekijken:

Maatregelen van toepassing in de bewakingszone.pdf282,2 Kb(pdf)

Maatregelen van toepassing in de beschermingszone.pdf233,9 Kb(pdf)

Merk je ziektetekens van vogelgriep op of een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, neem dan onmiddellijk contact op met FAVV. Wandelaars die een dode vogel opmerken kunnen dit melden via het gratis nummer 0800 99 777.

Gepubliceerd op donderdag 22 sep 2022 om 12:34