Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Voorwaarden

Om een huurpremie te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een huurcontract op uw naam, volgens de Woninghuurwet of volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet voor contracten vanaf 1 januari 2019. Jouw domicilieadres in het Rijksregister is het adres van je huurwoning.
  • De woning die je huurt moet conform zijn en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
  • De woning kan zowel een kamer als een zelfstandige woning zijn. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Daarnaast gelden er voorwaarden voor inschrijving op de wachtlijst, huurprijs en inkomen.

Procedure

Zodra je in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd), zal het agentschap Wonen in Vlaanderen je automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

Je stuurt het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam en eventueel bijkomende attesten (erkende handicap, kinderbijslag meerderjarig kind, co-ouderschap). Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.

Als je de huurpremie krijgt, dan staat het bedrag en de startdatum van de premie op de beslissingsbrief vermeld. Wonen in Vlaanderen gaat na vanaf wanneer je aan alle voorwaarden voldeed. De huurpremie wordt tot maximaal 6 maanden terug uitbetaald. Als je het aanvraagformulier te lang laat liggen riskeer je een deel van de huurpremie te verliezen waar je eerder wel recht op had.

De huurpremie wordt maandelijks uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de daaropvolgende maand.

Zolang je aan de voorwaarden voldoet, behoud je de huurpremie. Je bent wel verplicht om elke wijziging van jouw adres of gezinssituatie te melden aan jouw shm.

Verhuis

Als je gaat verhuizen moet je jouw adres zo snel mogelijk melden aan jouw domiciliemaatschappij en aan jouw gemeente. Verhuis je naar een andere gemeente, dan moet je jou ook zo snel mogelijk inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in jouw nieuwe woonplaats.

Vervolgens wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. Je ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op jouw nieuwe adres als je aan de belangrijkste voorwaarden voldoet (huurprijs en kwaliteit van de nieuwe woning). Stuur dit formulier op, samen met een kopie van jouw nieuwe huurcontract en de nodige attesten.

  • Als je aan alle voorwaarden voldoet ontvang je opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
  • Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Woning kopen

Als je verhuist naar een woning die je hebt gekocht, dan heb je geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders