Verwaarloosde woningen

Indien een woning uiterlijke kenmerken van verval en verwaarlozing vertoont, kan de woning verwaarloosd worden verklaart door middel van een administratieve procedure.

De woning wordt dan opgenomen in de lijst van verwaarloosde panden en de eigenaar zal een jaarlijkse heffing verschuldigd zijn.