Verkiezingen 2024

Wanneer moeten we gaan stemmen en wat kiezen we precies?

Dit jaar trekken we twee keer naar de stembus, op 9 juni en op 13 oktober. In totaal gaat het om vijf verkiezingen:

 • Europese verkiezingen;
 • Federale verkiezingen;
 • Regionale  verkiezingen;
 • Provinciale verkiezingen;
 • Gemeenteraadsverkiezingen.

Op zondag 9 juni 2024 zijn het federale, regionale en Europese verkiezingen.

 • Voor elk van de drie verkiezingen moet je apart stemmen, maar wel op dezelfde locatie op hetzelfde moment.

Op zondag 13 oktober 2024 zijn het lokale en provinciale verkiezingen.

 • Voor elk van de twee verkiezingen moet je apart stemmen, maar wel op dezelfde locatie op hetzelfde moment. 

Waar moet je precies gaan stemmen?

Iedereen stemt in zijn eigen gemeente. Ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen krijg je per post een oproepingsbrief. Daarin staat op welke locatie in de gemeente je precies moet gaan stemmen.

In groot Sint-Laureins wordt er nog op papier gestemd. De gemeente zet richturen op de oproepingsbrieven om (te lange) wachttijden te vermijden.

Wat kiezen we tijdens de verkiezingen?

Tijdens de verkiezingen kiezen we de politici die ons vertegenwoordigen op de verschillende politieke niveaus.

 • Bij de federale verkiezingen verkiezen we de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Bij de regionale verkiezingen verkiezen we, afhankelijk van waar we wonen. In Vlaanderen kiezen we voor het Vlaams Parlement.
 • Bij de Europese verkiezingen kiezen we het Europees Parlement. 
 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiezen we de gemeenteraad van onze gemeente. 
 • Bij de provincieraadverkiezingen kiezen we de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Op wie kan je stemmen?

Dat is voor elke verkiezing anders. Per verkiezing dienen de politieke partij een andere lijst in met politici waarop je kan stemmen. De komende maanden maken de partijen stelselmatig hun kandidaten bekend.

Moet je stemmen?

Bij de federale, regionale en Europese verkiezingen geldt de opkomstplicht voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Je moet je dus begeven naar het stembureau en het stemhokje binnengaan. Effectief stemmen op een partij of een politicus is niet verplicht, je mag ook blanco stemmen.

Voor het eerst moeten ook 16 en 17-jarigen gaan stemmen. Dit kan enkel voor de Europese verkiezingen en er geldt voor hen een opkomstplicht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen is er in Vlaanderen voor de eerste keer geen opkomstplicht. Daar kan je dus vrij kiezen of je naar het stembureau gaat en of je stemt. In Brussel en Walloniƫ is die opkomstplicht er wel.

Wat als je niet kan gaan stemmen?

In uitzonderlijke gevallen kan je een volmacht geven aan iemand anders. Die persoon gaat dan in jouw plaats stemmen. Dat moet geen familie zijn, je kan aan eender welke andere stemgerechtigde een volmacht geven. Dat doe je via een volmachtformulier. Meer info op www.sint-laureins.be/stemmen-met-een-volmacht.

Potentiƫle Europese kiezers moeten zich registreren

Als niet-Belgische burger van de Europese Unie met verblijf in onze gemeente kan je mogelijks deelnemen aan de komende Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Meer info over de voorwaarden om in te schrijven op de kiezerslijsten vind je op europeanelections.belgium.be

Inschrijven voor de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024 gebeurt bij voorkeur voor 15 maart via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend. De inschrijvingsformulier zijn ook bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis verkrijgbaar.

Eens je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je ook wettelijk verplicht om te gaan stemmen.

Meer info

Politiebesluit 

De gouverneur van Oost-Vlaanderen keurde een politiebesluit goed met bepalingen die van kracht zijn bij de organisatie van de verkiezingen op 9 juni 2024. Het gaat onder meer over de sperperiode voor de verkiezingsuitgaven die start op 9 februari en eindigt op zondag 9 juni 2024. 

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur over de organisatie van de verkiezingen

Gepubliceerd op woensdag 14 feb 2024 om 09:48