Verkeersveiligheid in de dorpskernen

Het lokaal bestuur heeft extra maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de dorpskernen van de gemeente te verhogen. Hiervoor werd samengewerkt met de Politiezone Meetjesland Centrum.

Als eerste werden er in de dorpskern van Sint-Laureins enkele maatregelen genomen. Met de ligging van twee lagere scholen, een woonzorgcentrum en verschillende zaken in de dorpskern, werden er reeds enkele maatregelen genomen zoals het plaatsen verkeersdrempels, een gekleurd zebrapad, wegmarkeringen in de omgeving van de scholen, ...

Uitbreiding zone 30 in dorpskern Sint-Laureins

De bestaande maatregelen worden uitgebreid en er wordt een zone 30 ingevoerd in:

  • de Turflaan;
  • het Beukenhof;
  • de volledige site van het woonzorgcentrum, parking van het OCMW en de sporthal en het Antonia Van Dammeplein;
  • de Dorpsstraat, tussen het kruispunt met de Leemweg en de Moershoofdeweg.

In de schoolomgeving in de Leemweg blijft de maximum toegelaten snelheid tijdens de schooluren 30 km/uur en buiten de schooluren 50/km uur.

Verder wordt er binnenkort nog een verkeersdrempel aangelegd op het kruispunt Moershoofdeweg en Vaakweg. Ter hoogte van de woningen wordt er daar ook een zone 50 km/uur ingevoerd.

De nodige signalisatie voor de zones 30 km/uur werden geplaatst dus de maatregelen zijn reeds in voege!

Er volgen ook nog maatregelen om de dorpskern van Sint-Margriete en Watervliet verkeersveiliger te maken.

Save-charter

Op 20 september 2021 ondertekende gemeente het SAVE-charter. Het charter werd ontwikkeld door de Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grote verkeersveiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

We gingen aan de slag en werkten aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. We hebben de doelstellingen succesvol afgerond en komen binnenkort dan ook in aanmerking voor het SAVE-label. Meer informatie hierover volgt.

Gepubliceerd op dinsdag 28 nov 2023 om 11:33