Vergunning uitbating taxibedrijf

Taxivergunning voor uitbaters van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of gemeente waar je gevestigd bent.

De vergunning is 5 jaar geldig in volledig Vlaanderen, niet in Brussel.

Het nieuwe taxidecreet, dat in voege getreden is op 1 januari 2020, biedt kansen voor een uitgebreider taxiaanbod. De twee bestaande vergunningsstelsels voor taxidiensten en diensten verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) zijn vervangen door één generieke vergunning Individueel Personenvervoer (IBP) voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

Hoe aanvragen?

Aanvraag taxivergunning.doc286 Kb(doc)

Procedure

  • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
  • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar.

Kostprijs

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van € 250 of € 350 per vergund voertuig (afhankelijk van de ecoscore van het voertuig).

Verplichte bestuurderspas voor taxibestuurders

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert over een bestuurderspas beschikken. Die bestuurderspas wordt afgeleverd door de gemeente. De pas is 5 jaar geldig.

Hoe aanvragen?

Aanvraag bestuurderspas.doc151,5 Kb(doc)

Kostprijs

De bestuurderspas kost € 23,74.