Vaccinatie in het najaar

Nu beslist is dat alle 65-plussers een zogenaamd boostervaccin moeten krijgen, zullen alle vaccinatiecentra in het Meetjesland hun deuren opnieuw openen tot eind december.

Zo’n booster is nodig omdat de werkzaamheid van de vaccins tegen ziekenhuisopname bij ouderen geleidelijk afneemt en die kwetsbare groep zo meer risico loopt op ernstige COVID-19.

Intussen is men al gestart met de eerste, derde prikken. Mensen met immuunstoornissen en 85-plussers zijn al allemaal uitgenodigd en meer dan de helft kreeg al hun derde prik. Kinderen die in het najaar 12 jaar worden, krijgen toch nog een uitnodiging om gevaccineerd te worden in het vaccinatiecentrum. En wie eerder een vaccin weigerde, krijgt een nieuwe kans om zich alsnog te laten inenten. Die laatste groep dient wel zelf contact op te nemen met het callcenter om een afspraak te maken.

Belangrijk verschil met de vaccinatiecampagne van dit voorjaar is dat de vaccinatiecentra zullen uitnodigen naar gelang hun eigen capaciteit en mogelijkheden en minder afgelijnd zoals in het begin van de campagne. Daardoor zou het eventueel kunnen dat burgers van de ene gemeente vroeger of later dan een andere gemeente aan de beurt komen. Het doel is alleszins om het overgrote deel van de 65-plussers voor het einde van het jaar een boostervaccin te kunnen geven.

Gepubliceerd op woensdag 13 okt 2021 om 08:43