Uithuiszetting

Kan de verhuurder je zomaar op straat zetten?

Dat kan niet zomaar. Wanneer je bijvoorbeeld niet, of niet op tijd, betaalt, kan de verhuurder een procedure opstarten bij het vredegerecht. De vrederechter zal dan uitmaken of het huurcontract ontbonden wordt en je dus moet verhuizen.

Wat als je een gerechtsbrief ontvangt?

Dan neem je contact op met:

  • De Sociale dienst van het OCMW;
  • De huurdersbond:
  • Of een advocaat.

Het is belangrijk om op de zitting van het vredegerecht aanwezig te zijn of je te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Gratis bemiddeling door het OCMW bij een uithuiszetting

  1. De griffier (of de gerechtsdeurwaarder) brengt het OCMW tijdig op de hoogte wanneer een vordering tot uithuiszetting bij de rechtbank wordt ingeleid door jouw verhuurder;
  2. Het OCMW stuurt je een brief met de vraag om contact op te nemen. Je kan een afspraak maken bij één van de maatschappelijk assistenten.
  3. De maatschappelijk assistent zal uitleg geven over het verloop van de procedure. Samen met jou wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om een uithuiszetting te vermijden. Als het toch komt tot een uithuiszetting, wordt gezocht naar oplossingen om dit op een zo menswaardige manier te laten verlopen.

We raden aan ons te contacteren van zodra je 1 maand huur niet kan betalen.