Tussenkomst in de betaling

Je kan een tussenkomst krijgen in volgende facturen als je aan de voorwaarden voldoet:

Brandstoftoelage

Wat

Een tussenkomst van 210 euro in de aankopen van kolen, hout of gasflessen.

Voor wie

  • Mensen met een actief dossier bij het OCMW en een laag inkomen;
  • Mensen met een actief dossier budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling.

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 maart 2017 werd het reglement 'brandstoftoelage' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht sinds 10 maart 2017:

Reglement brandstoftoelage.pdf320,6 Kb(pdf)

Verwarmingstoelage

Wat

Dit is een tussenkomst in de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas.

Voor wie

  • Personen met een verhoogde tegemoetkoming;
  • Personen met een laag inkomen;
  • Personen met een schuldenoverlast.

Je kan je vraag zowel schriftelijk (per brief) of mondeling (op het OCMW) indienen aan de hand van het aanvraagformulier.

De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering!

Meebrengen

  • Je identiteitskaart;
  • Bankkaart;
  • De leveringsfactuur (of een kopie);
  • Aanslagbiljet van de belastingen.

Meer info: https://www.verwarmingsfonds.be 

Maak een afspraak

Fonds Gas en Elektriciteit

Wat

Tussenkomst voor mensen die een energieschuld hebben.

Voor wie

  • Mensen die door Fluvius op het LAC werden gebracht;
  • Mensen met een dossier leefloon, financiĆ«le steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, collectieve schuldbemiddeling.

Tussenkomst

150 euro aan gas/elektriciteit (oplading budgetmeter of betaling factuur) en 50 euro preventieve acties (spaarlampen, ..).

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2010 werd het reglement 'fonds gas en elektriciteit' goedgekeurd en werd laatst gewijzigd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 september 2023.

 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2023.

Reglement fonds gas en elektriciteit.pdf161,4 Kb(pdf)

Publicatiedatum 29 september 2023. 

Minimale levering aardgas voor budgetmeter

kan je je budgetmeter aardgas in de winter niet voldoende opladen? Is het noodkrediet opgebruikt? Dan kan je mogelijks zonder aardgas vallen.

Daarom kan een gezin met een budgetmeter in de winterperiode een financiƫle steun krijgen om de aardgasmeter op te laden.

De winterperiode loopt van 1 november tot 31 maart.

Procedure

Maak een afspraak om een aanvraag in te dienen. Als je in aanmerking komt, dan kan je 2 keer per maand een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart;
  • Bankkaart;
  • EAN code budgetmeter gas.