Tussenkomst in de begrafenis/crematie van een behoeftig persoon

Wanneer er onvoldoende middelen zijn om de begrafenis of crematie van een overleden persoon te betalen, dan kan het OCMW een tussenkomst verlenen.

De Sociale dienst voert hiervoor een sociaal en financieel onderzoek uit van de behoeftige persoon en eventuele echtgeno(o)t(e) en of kinderen. Er zal steeds nagegaan worden of de familie of nabestaanden bereid zijn om de begrafenis te regelen en de kosten te betalen. In eerste instantie zullen steeds de beschikbare gelden van een overledene worden aangewend om de kosten te betalen.

Procedure

De aanvraag tot tussenkomst in de begrafenis- en crematiekosten moet gebeuren voor de begrafenis en/of crematie en wordt gericht aan de Sociale dienst zo snel mogelijk na het overlijden van de behoeftige persoon.

De opbaring en uitvaart wordt verzorgd door Smet Uitvaart bvba uit Eeklo (Tieltsesteenweg 26-28).

Terugbetaling

Indien de familie instaat voor de betaling van een deel van de begrafenis- en/of crematiekosten, andere kosten of hogere kosten in het kader van de begrafenis en/of crematie dan deze die door het OCMW worden ten laste genomen, dan moeten zij instaan voor de betaling van alle begrafenis- en/of crematiekosten.

Het OCMW zal onderzoeken of zij de tussenkomst (deels) kunnen terugvorderen door bijvoorbeeld:

  • Begrafenisvergoeding(en) door de mutualiteiten en andere instanties (bijvoorbeeld sociale kassen ex-werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, ...);
  • Te verhalen op de onderhoudsplichtigen.

Reglement

Reglement begrafenis behoeftig persoon.pdf314,9 Kb(pdf)