Huisvuil

We willen graag inwoners met een beperkt leefbudget ondersteunen in de kosten voor de ophaling van het huisvuil. Verder willen we graag ook recycleren en sorteren promoten en zwerfvuilverspreiding tegengaan.

Personen die behoren tot de doelgroep kunnen per adres beroep doen op:

 • Gratis huisvuilzakken;
 • Gratis PMD-zakken;
 • Compostvat of - bak.

Voor wie

 • Je woont minstens 3 maanden in Sint-Laureins;
 • Huishoudens waarvan 1 of meerdere leden ten minste 2 maanden een leefloon ontvangen;
 • Huishoudens waarvan 1 of meerdere leden het voorbije jaar een voorschot of financiële steun van het OCMW hebben ontvangen;
 • Huishoudens waarvan 1 of meerdere leden bij het OCMW een dossier budgetbeheer/budgetbegeleiding/schuldbemiddeling hebben of een lopende collectieve schuldenregeling hebben bij een erkende instelling voor schuldbemiddeling, advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris.

Tussenkomst

In de ophaling van huisvuil

 • Alleenstaande/koppel:
  • 1 rol restafvalzakken van 60 liter of 1 rol van 45 liter,
  • 1 rol PMD-zakken;
 • Gezin
  • 1 rol restafvalzakken van 60 liter of van 1 van 45 liter,
  • 2 rollen PMD-zakken;
 • Grote gezinnen
  • 2 rollen restafvalzakken van 60 liter,
  • 3 rollen PMD-zakken.

In het composteren van afval

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen kunnen éénmalig per adres een tussenkomst krijgen in de aankoop van een compostvat of -bak. Deze moet aangekocht worden bij de Technische dienst van de gemeente.

De tussenkomst varieert naar het lang het type bak en bedraagt maximum 30 euro.

Hoe aanvragen

Je neemt contact met de Sociale dienst. De maatschappelijk assistent kijkt dan na of je aan de voorwaarden voldoet.

Bij aanmelding worden de rollen onmiddellijk meegegeven, de tussenkomst in de compostvat - of bak worden terugbetaald nadat je een aankoop- en betaalbewijs kan voorleggen aan de Sociale dienst.

Reglement

Het reglement 'tussenkomst in de aankoop van huisvuilzakken voor mensen met een beperkt leefbudget' is sinds 1 juli 2019 in voege gegaan:

Reglement tussenkomst in de aankoop van huisvuilzakken voor mensen met een beperkt leefbudget.pdf298,8 Kb(pdf)