Stookoliecheque van 300 euro

Toekenning van een toelage van 300 euro voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen.

 Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingstoelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen ter compensatie van de gestegen energiekosten.

Die unieke en forfaitaire toelage wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Online aanvragen

Denk jij in aanmerking te komen surf dan naar: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van.

Je kan nog een aanvraag doen t.e.m. 10 april 2023. De FOD Economie beslist binnen twee maanden na je aanvraag en ten laatste op 15 juni 2023 of je aanvraag ontvankelijk is.

Meer info

Meer info over de toelage en de aanvraag vind je op de website van Infomazout.

Indien je hierover nog vragen hebt, contacteer de Sociale dienst van het OCMW.

Gepubliceerd op woensdag 13 jul 2022 om 16:00