Stemmen met een volmacht

Voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er opkomstplicht. Als je niet in staat bent om naar de stembus te gaan en geen volmacht verleent, kan je vervolgd worden door de politierechter.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober 2024 is stemmen niet langer verplicht. Als je je die dag niet naar de stembus kan begeven, kan je een volmacht geven, maar dat is niet meer verplicht

Voorwaarden

Iedere stemgerechtigde kan slechts één keer met volmacht stemmen! 

Belgen mogen enkel een volmacht geven aan een andere Belg, niet aan een burger met een andere nationaliteit.

Procedure

 • het volmachtformulier kan gedownload worden via de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • de reden van afwezigheid wordt op het formulier zelf ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke instelling
  • ziekte of handicap: door de arts
  • professionele redenen (werken in het buitenland of beroepsactiviteit op zondag): door de werkgever
  • zelfstandige activiteit ( schipper, markt- of foorkramer, zelfstandige) : leg je ondernemersnummer aan de gemeente of leg een verklaring op eer af bij de gemeente
  • studie: door het onderwijsinstituut
  • vrijheidsberoving: door de penitentiaire instelling
  • activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging: door de organisator van de activiteit
  • verblijf in het buitenland: leg je bewijsstuk van verblijf voor aan de gemeente of leg een verklaring op eer af bij de gemeente

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen. Een volmacht aanvragen kan tot de dag voor de verkiezingen. 

Wat meebrengen

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van

 • het ingevulde volmachtformulier,
 • de eigen identiteitskaart
 • en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Regelgeving

Op het ronselen van volmachten staat een gevangenisstraf (van 8 dagen tot een maand) en/of een geldboete.