Stedenbouwkundige verordeningen

Verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater bevat bijzondere voorschriften inzake de aansluiting op de riolering. Het is een aanvulling op de gemeentelijke hemelwaterverordening (https://omgeving.vlaanderen.be/hemelwater-verordening). Ten gevolge van deze verordening is onder meer het voorzien van een septische put verplicht in de gemeente.

De verordening werd tijdens de gemeenteraadszitting van 19 juni 2014 goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, afkoppeling van hemelwater, gescheiden afvoer.pdf155 Kb(pdf)