Stedenbouwkundige inlichtingen

Maak een afspraak

Bij de verkoop op langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheid, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen over één of meerdere percelen aangevraagd worden. Sinds 1 februari 2024 kan deze aanvraag enkel nog behandeld worden via het Vastgoedinformatieplatform (VIP).

 • Uittreksel uit het plannenregister;
 • Uittreksel uit het vergunningsregister;
 • Notariële informatie.

Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout via e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen. Inhoudelijke vragen over gegevens waarvan de gemeente bronhouder is, kan je stellen via de dienst Stedenbouw.

Kostprijs

Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 150 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer info over de kostprijsberekening vind je op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Het is niet mogelijk om via het Vastgoedinformatieplatform ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van jouw aanvraag.

Aanvraag

De aanvraag indienen verloopt als volgt:

 • Notaris:
  • je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat;
 • Vastgoedmakelaar:
  • je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal;
 • Burger of overheidsinstantie:
  • via het Vlaams webportaal.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf563,9 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 18 januari 2024 werd de wijziging in het belastingreglement omgeving goedgekeurd.

 • Publicatiedatum: 1 februari 2024
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingsreglement Omgeving_Wijziging.pdf468,6 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 18 januari 2024 werd het retributiereglement 'Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwen retributiereglement vastgoedinformatie' goedgekeurd.

 • Publicatiedatum 1 februari 2024
 • Geldig van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2025

Retributiereglement Vastgoedinformatieplatform.pdf511,8 Kb(pdf)