Stedenbouwkundige inlichtingen

Maak een afspraak

Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen over 1 of meerdere percelen aangevraagd worden in de vorm van:

  • Uittreksel uit het plannenregister;
  • Uittreksel uit het vergunningsregister;
  • Notariële informatie

Uittreksel uit het plannenregister

Dit uittreksel geeft voor een perceel weer welke plannen en verordeningen erop van toepassing zijn (bijvoorbeeld de gewestplanbestemming, de eventuele ligging binnen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of Bijzonder Plan van Aanleg, ...).

Uittreksel uit het vergunningsregister

Dit uittreksel geeft weer welke stedenbouwkundige vergunningen over verkavelingsvergunningen werden afgeleverd en/of er bouwmisdrijven werden vastgesteld.

Notariële informatie

Notariële inlichtingen voor een perceel geven verdere nuttige informatie, bijvoorbeeld: zijn er milieuvergunningen afgeleverd, is er een recht van voorkoop, is het gebouw beschermd, is het gebouw opgenomen in het leegstandsregister.

Hoe aanvragen?

Schriftelijk via brief ter attentie van het college van schepenen en burgemeester of via mail naar de dienst Omgeving.

Vermeld duidelijk welke van bovenstaande inlichtingen je wenst en de kadastrale ligging van het perceel/percelen waarover je inlichtingen wenst te ontvangen. Verduidelijk de ligging bij voorkeur op een kadastraal plan.

Kostprijs

Uittreksel uit het plannenregister

50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen.

Uittreksel uit het vergunningsregister

50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aansluitende percelen.

Notariële informatie

50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aansluitende percelen.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)