Stedenbouwkundige inlichtingen

Maak een afspraak

Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen over 1 of meerdere percelen aangevraagd worden. Voor notarissen en makelaars kan dit uitsluitend nog via het Vastgoedinformatieplatform  (VIP).

  • Uittreksel uit het plannenregister;
  • Uittreksel uit het vergunningsregister;
  • Notariële informatie.

Het Vastgoedinformatieplatform lanceerde in oktober 2022 met een eerste basisversie voor een beperkt aantal gemeenten en zal tot in januari 2024 nog verdere functionaliteiten ontwikkelen. Gemeente Sint-Laureins neemt sinds 10 juli 2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik. Je kan vanaf nu jouw aanvraag via het platform indienen. Hou er rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. Vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform kan je steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken.

Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen. Inhoudelijke vragen over gegevens waarvan de gemeente de bronhouder is, kan je stellen via stedenbouw@sint-laureins.be.

Kostprijs

Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 150 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.

De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. Je ontvangt de factuur op het door jou ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.

Het is niet mogelijk om via het Vastgoedinformatieplatform ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van jouw aanvraag.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf563,9 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)