Stand van zaken met betrekking tot het asielcentrum in het Godshuis

Op basis van de informatie gekregen van het Rode Kruis wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot het asielcentrum in het Godshuis meegegeven.

Het asielcentrum wordt uitgebaat door het Rode Kruis en zij zijn de verantwoordelijken.

Het Rode Kruis verspreidt in de komende week een informatiefolder waarin een contactadres voor bijkomende vragen wordt gegeven. Binnenkort organiseren zij een jobdag om medewerkers te rekruteren en volgt er een bezoekdag voor de inwoners.

Het asielcentrum is een open opvangcentrum. De asielzoekers kunnen dus vrij binnen en buiten gaan. Het opvangcentrum sluit dagelijks tussen 0:00 uur en 06:00 uur.

Het Rode Kruis heeft een huurcontract met de eigenaars NV Galveston afgesloten voor 3 jaar.

De dienstverlening aan de asielzoekers is gebaseerd op het principe van de “4 B’s”:

  • Bed = aanbieden van onderdak en slaapgelegenheid.
  • Bad = aanbieden van sanitaire en hygiënische voorzieningen.
  • Brood = 3 maaltijden/dag.
  • Begeleiding = aanbieden van psychosociale en medische begeleiding.

Het aantal asielzoekers bedraagt 240 personen. De instroom van de asielzoekers verloopt geleidelijk  gespreid over enkele weken.

De populatie zal bestaan uit ongeveer 50% alleenstaande mannen en 50% gezinnen en alleenstaande vrouwen. Hieronder bevinden zich 20 niet-begeleide minderjarige jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het betreft een populatie met diverse nationaliteiten.

Meer info over de populatie is momenteel niet gekend. Het zal vooral gaan over mensen die in de loop van volgende weken in België asiel aanvragen.

Op dit ogenblik is het dus nog niet geweten of er kinderen bij zijn die kleuter- of lager onderwijs dienen te volgen.

De start van het asielcentrum wordt momenteel voorzien midden oktober.

Meer info

De meest gestelde vragen hebben we verzameld op onze website.

Gepubliceerd op maandag 29 aug 2022 om 14:10