Sociale woningen

Je kan je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een sociaal verhuurkantoor (SVK) in de buurt of in de gemeente waar je wil wonen. Je kan alleen inschrijven als je aan de voorwaarden voldoet.

In onze gemeente zijn er 3 maatschappijen actief:

Hoe?

Inschrijven op de wachtlijst moet je steeds doen via de inschrijvingsformulieren van de maatschappij. Je kan deze zelf invullen en bezorgen aan de maatschappij of je kan een afspraak maken met een maatschappelijk assistente van het OCMW om je hierbij te helpen.

De inschrijvingsformulieren vind je in onderstaande linken terug:

Meebrengen

Op je afspraak breng je volgende documenten mee:

  • Je identiteitskaart;
  • Meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
  • Attest gezinssamenstelling (kan je via het e-loket op deze site aanvragen of bij de dienst Burgerzaken).