Sociaal huren/verhuren

Huren

Wie het moeilijk heeft op de private huurmarkt kan zich inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning.

Er zijn verschillende woonmaatschappijen in het Meetjesland:

Hou wel rekening met een gemiddelde wachttijd van 4 jaar. Wie nadien nog steeds op de wachtlijst staat, kan beroep doen op de Vlaamse huurpremie. Dit is een maandelijkse tegemoetkoming vanuit Vlaanderen.

Daarnaast is er ook het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland (SVK) die huizen verhuurt via particuliere eigenaars. Er wordt gewerkt met een puntensysteem waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen, aantal kinderen, anciƫnniteit (op de wachtlijst), woonnood (hoe hoger de nood, hoe meer punten u krijgt).

Verhuren

Eigenaars die hun woning aan het Sociaal Verhuurkantoor verhuren hebben verschillende voordelen. Het SVK staat als huurder in voor de normale huurherstellingen, begeleiden de huurder. Indien deze niet zou betalen, zal de eigenaar hier geen hinder van ondervinden want de huurgelden blijven betaald worden.

Meer info

Voor meer info of een afspraak contacteer Wooneco. De zitdagen vinden elke woensdag op afspraak plaats van 14 uur tot 16 uur.