Seniorenraad

De Seniorenraad heeft als doel:

  • Het behandelen van alle kwesties op plaatselijk vlak die senioren aanbelangen;
  • Een ombudsfunctie voor senioren in de gemeente;
  • Het doen voor voorstellen op eigen initiatief en advies verstrekken op verzoek van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn;
  • Het seniorenwerk en de seniorenzorg bevorderen in de gemeente.

De huidig voorzitter is Marleen Goossens.