Seniorenraad

De Seniorenraad heeft als doel:

  • Het behandelen van alle kwesties op plaatselijk vlak die senioren aanbelangen;
  • Een ombudsfunctie voor senioren in de gemeente;
  • Het doen voor voorstellen op eigen initiatief en advies verstrekken op verzoek van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn;
  • Het seniorenwerk en de seniorenzorg bevorderen in de gemeente.

De huidig voorzitter is Marleen Goossens.

Oproep: doorgeven werkpunten voor ouderenbeleid

Het memorandum wordt geschreven naar aanleiding van de lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Het is de bedoeling verschillende werkpunten op te stellen die nodig zijn om in de gemeente tot een degelijk ouderenbeleid te komen.

Een lokaal memorandum omschrijft de noden en behoeften van ouderen en omvat dus de prioriteiten van de seniorenraad. Het memorandum wordt dan ook overhandigd aan alle politieke partijen van Sint-Laureins zodat ze deze kunnen gebruiken in hun verkiezingsprogramma’s of na de verkiezingen om het beleidsplan op te maken.

Volgens de stadsmonitor genomen in 2023 telde onze gemeente 7041 inwoners waarvan 1606 personen van 65 jaar en ouder, dit is ongeveer 22,8% of iets meer dan 1/5 van onze inwoners. Om zicht te krijgen op de noden van de senioren werd een eenvoudige vragenlijst uitgewerkt in de seniorenraad van maart 2023. Wij ontvingen 147 ingevulde vragenlijsten terug. Aan de hand van zes thema’s werden de noden van de senioren bevraagd. Volgende thema’s komen aan bod: mobiliteit, veiligheid, dienstverlening, eenzaamheid, digitalisering, gezondheid en zorg.

Ideeën of werkpunten rond het ouderenbeleid of voor de seniorenraad kunnen doorgegeven worden aan Ellen Seynhaeve, secretaris van de seniorenraad, via ellen.seynhaeve@ocmw.sint-laureins.be of 09 218 72 56.