Seniorenraad

De Seniorenraad heeft als doel:

  • Het behandelen van alle kwesties op plaatselijk vlak die senioren aanbelangen;
  • Een ombudsfunctie voor senioren in de gemeente;
  • Het doen voor voorstellen op eigen initiatief en advies verstrekken op verzoek van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn;
  • Het seniorenwerk en de seniorenzorg bevorderen in de gemeente.

De huidig voorzitter is Marleen Goossens.

Memorandum

De seniorenraad behartigt de belangen van de senioren in onze gemeente. Naar aanleiding van de naderende gemeenteraadsverkiezingen in oktober, werden enkele werkpunten opgesomd die van bijzonder belang zijn voor de senioren.

De werkpunten zijn gebaseerd op de behoeften, de zorgen en de uitdagingen binnen onze seniorengemeenschap. De seniorenraad heeft de werkpunten reeds bezorgd aan alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Een overzicht van de werkpunten die de seniorenraad heeft vastgesteld:

Toegankelijkheid en mobiliteit:

  • Het verbeteren van de parkeermogelijkheden aan de openbare gebouwen, rekening houdend met de minder mobiele personen en het inzetten op vervoersystemen voor senioren.

Veiligheid en sociale bescherming:

  • Het waarborgen van de veiligheid en sociale bescherming van senioren, inclusief maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid, misbruik, evenals het bevorderen van veilige openbare infrastructuur (wegen, oversteekplaatsen, …)

Gezondheidszorg en welzijn:

  • Het waarborgen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor senioren, inclusief maatregelen ter bevordering van preventieve zorg, geestelijke gezondheidsondersteuning en de beschikbaarheid van thuiszorgdiensten.

Wonen en leefomgeving:

  • Het creëren van geschikte huisvestingsmogelijkheden voor senioren, waaronder betaalbare en aangepaste woningen, en het bevorderen van leefbare buurten die de sociale inclusie en het welzijn van senioren ondersteunen.

Sociale participatie en actief ouder worden:

  • Het stimuleren van mogelijkheden voor senioren om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven, inclusief programma's voor educatie, recreatie, vrijwilligerswerk en culturele activiteiten.