Schulden

Er zijn meerdere soorten budget- en schuldhulpverlening. De maatschappelijk assistent kijkt samen met jou voor de beste oplossing. Wacht niet om vrijblijvend advies te vragen van zodra je betalingsmoeilijkheden hebt voor 1 factuur.

Soorten budget- en schuldhulpverlening:

Budgetbegeleiding

Je hebt geen overzicht meer op je budget en je wil hier terug controle over?

De maatschappelijk assistent maakt samen met jou een overzicht van je inkomsten en uitgaven.

Zo krijg je terug zicht op je budget. Maandelijks geeft hij/zij advies bij het uitvoeren van je betalingen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat een stap verder dan de budgetbegeleiding.

Soms is de situatie ernstiger en kan het tijdelijk overnemen van het beheer van jouw budget nodig zijn.

De maatschappelijk assistent opent een rekening op jouw naam waarop jouw inkomen wordt gestort. Deze doet de nodige betalingen samen met jou, zo kan je even op adem komen.

Het doel is dat je na enige tijd dit terug overneemt.

Schuldbemiddeling

De maatschappelijk assistent neemt contact op met je schuldeisers om te bemiddelen.

Op basis van je budget wordt bekeken wat er kan afbetaald worden.

Collectieve schuldenregeling

De schulden zijn te groot, te complex en te overheersend.

Dan kan er een verzoekschrift worden opgesteld om via de rechtbank een oplossing te zoeken.

Vanaf het moment dat je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling stoppen de interesten, loonbeslagen, ... Er wordt een advocaat aangesteld die instaat voor het beheer van jouw budget.

Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Meer info

Meer informatie rond schuldhulpverlening op de website eerste hulp bij schulden.