Schade aan landbouwgewassen: schattingscommissie

Landbouwers die schade hebben geleden aan gewassen door extreme weersomstandigheden (overvloedige regenval, aanhoudende droogte, ... ) kunnen dit melden aan de dienst Milieu.

De dienst Milieu roept hiervoor de schattingscommissie samen voor schade aan landbouwgewassen, die de getroffen percelen bezoekt.

Schade melden

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier samen met luchtfoto's van de verzamelaanvraag aan de dienst Milieu.

Gelieve bovenaan op de eerste pagina van het formulier jouw gegevens in te vullen en in de tabel de gevraagde gegevens in te vullen tot en met kolom 4 (oppervlakte van percelen).

Proces-verbaal tot vaststelling van schade aan teelten.doc65,5 Kb(doc)