Save-charter

OVK en SAVE

OVK staat voor Ouders van Verongelukt Kinderen en SAVE is de gemeenschappelijke naam voor alle OVK-acties voor verkeersveiligheid. 

SAVE-charter Steden en Gemeenten

OVK-SAVE vzw, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK-SAVE de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarom werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om lokale besturen aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren.

7 doelstellingen

Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Ook de gemeente Sint-Laureins ondertekende het SAVE-charter op 20 september 2019, we waren de 111e Vlaamse gemeente die het charter heeft ondertekend. Hiermee gingen we het engagement aan om te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
 2. De implementatie van het STOP-principe.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

De gemeente ging het SAVE-engagement aan omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is

Werkgroep

Om het actieplan uit te werken werd er een werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit leden van het lokaal bestuur, de directie van vrije basisschool De Schakel en de gemeentelijke basisschool De Regenboog, leden van de gemeentelijke seniorenraad en de Politiezone Meetjesland Centrum. 

De meter van het project en de werkgroep is inwoonster Hilde De Schepper, zij verloor in 2006 haar zoon Arne op negenjarige leeftijd na een verkeersongeval. 

SAVE-label

De gemeente heeft op 15 december 2023 het SAVE-label ontvangen omdat we het SAVE-actieplan succesvol hebben afgerond. Zo hebben we onder andere volgende wijzigingen doorgevoerd in de schoolomgeving van de dorpskern Sint-Laureins:

 • Thermoplastische tekeningen op de weg voor aanduiding schoolomgeving;
 • Veilige oversteekplaatsen door aanbrengen gekleurde zebrapaden;
 • Veilige toegang tot de scholen door wijzigen van de schoolpoort naar parking Godshuis;
 • Zone 30 in de dorpskern en aanpalende wijken;
 • Verhoogde bermen bij kruispunten;
 • Kloosterdreef wordt fietsstraat.

Koesterboom

Het ontvangen van het SAVE-label vond plaats tijdens de Koesterweek. Tijdens die week tonen we ons hart voor alle gezinnen die een kind missen. 

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van vrije basisschool De Schakel en gemeentelijke basisschool De Regenboog hebben daarom ook een koesterboom gepland. De boom staat naast de schoolmoestuin en later wordt er ook nog een bankje geplaatst zodanig dat het een koesterplek wordt. Een plek waar iedereen die er nood aan heeft, kan stilstaan bij iemand die hij/zij moet missen.

De leerlingen van beide scholen hebben gedenkstenen gemaakt als herinnering aan alle kinderen die een sterretje zijn. 

Witte ballonnen als eerbetoon

Als eerbetoon aan alle overleden kinderen, waaronder ook Arne, lieten de leerlingen biologisch afbreekbare ballonnen op. 

Toekomstplannen

Ook naar de toekomst toe blijft een verkeersveilige gemeente een topprioriteit, waar we verder aan zullen werken.

In 2024 wordt er verder ingezet op de verkeersveiligheid in de deelgemeente Sint-Jan-in-Eremo/Bentille. Ook daar wordt er een werkgroep opgericht.