Save-charter

Op 20 september 2019 heeft de gemeente het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend.

De gemeente is daarmee de 111e Vlaamse gemeente die het charter heeft ondertekend.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind verloren hebben in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in bij het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Door het SAVE-charter te ondertekenen geeft de gemeente een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Onze gemeente heeft heel wat landelijke wegen die geen gescheiden fietspaden bezit. Veel van de jongeren gebruiken deze fietspaden om naar school te gaan. Er worden reeds verschillende sensibiliseringscampagnes ondernomen om de verkeersveiligheid te verhogen maar de gemeente wil zich ook beter inzetten voor een veiligere schoolomgeving.

Samen met het charter wordt er ook een actieplan uitgewerkt. Hierbij wordt gezocht naar maatregelen om het verkeer voor onze kinderen veiliger te maken. De gemeente krijgt hiervoor ook begeleiding van OVK.