Samana CM Het Noorden

De socio-culturele vereniging SAMANA CM ‘Het Noorden’ bestaat sinds 1980 in groot Sint-Laureins. Het is een beweging van en voor langdurig zieken en zorgbehoevende personen, hun omringende familie én hun mantelzorgers die het samen mét gezonde vrijwilligers voor elkaar opnemen. Samana heeft als betrachting om de thuisgebonden- en langdurig zieken op regelmatige basis en gratis een huisbezoek te brengen. Leden die in het ziekenhuis zijn opgenomen krijgen eveneens bezoek aan het ziekbed. Huisbezoeken worden steeds gebracht in overleg met de betrokken zieke en zijn huisgenoten.

Op de hoogdagen van Pasen en Kerstdag en op de Nationale Ziekenzondag “dag van de chronisch zieke mens”, (2° zondag van oktober) wordt aan de thuisgebonden zieken een attentie aangeboden, op hun verjaardag ontvangen de jarigen een verjaardagskaart.

Iedere maand, op de 3° dinsdagnamiddag is er een ledenbijeenkomst met voordracht, ontspanning en/of animatie in één van de 5 deelgemeenten van Groot Sint-Laureins.

Jaarlijks, in augustus, is er een aangepaste daguitstap.

Voor de namiddagactiviteiten wordt een kleine, aangepaste bijdrage gevraagd.

Elke CM aangeslotene is automatisch lid van Samana en kan dus aan alle activiteiten deelnemen of vrijwilliger worden.

‘Samana-magazine’: maandblad voor chronisch zieken en hun mantelzorgers kost 10 € voor een jaarabonnement. Het wordt maandelijks via de post op het thuisadres toegestuurd.

Contact

Sint-Janspolderdijk 5 , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
Tel.
09 379 87 55
Website
www.samana.be

Voorzitter

Hedwige De Busscher

Sint-Janspolderdijk 5 , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
Tel.
09 379 87 55
hedwige.debusscher@telenet.be