Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vervangt voor een bepaald gebied de gewestplanbestemming en legt via stedenbouwkundige voorschriften vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe het gebied moet ingericht en beheerd worden.

Een RUP kan slechts worden opgemaakt voor een gebied wanneer dat expliciet vermeld werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Er bestaan 3 soorten RUP's, afhankelijk van de overheid die het RUP heeft opgemaakt:

  • Gewestelijke RUP's;
  • Provinciale RUP's;
  • Gemeentelijke RUP's

Op het grondgebied Sint-Laureins werden onderstaande RUP's goedgekeurd.