Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke ordening is het ordenen van de beschikbare ruimte zodat er geen conflicten ontstaan over het gebruik van die ruimte.

Een terrein dat gebruikt wordt voor de woonfunctie kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd gebruikt worden voor landbouw of industrie. En een groot industrieterrein wordt best niet ingeplant vlak naast een woning.

Het ordenen van de ruimte gebeurt met volgende instrumenten:

  • Het gewestplan;
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

De visie over hoe de ruimte in de toekomst wordt geordend, wordt per gemeente vastgelegd in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).