Retributies

Retributies zijn vergoedingen die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld.

Burgerzaken

Jeugd

Sport

Toerisme

Gemeentelijke zalen

Milieu

Stedenbouw

Technische dienst

Nutsvoorzieningen