Retributies

Retributies zijn vergoedingen die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld.

Burgerzaken

Bibliotheek

Jeugd

Sport

Toerisme

Gemeentelijke zalen

Logistiek

Milieu

Stedenbouw

Retributiereglement Omgeving

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)

Technische dienst

Nutsvoorzieningen