Restafval

Restafval is alle afval dat niet meer bij een andere afvalfractie kan uitgesorteerd worden en dat in een restafvalzak kan gestopt worden.

Ophaling

De restafvalzak wordt tweewekelijks op vrijdag opgehaald.

In de zomerperiode van 15 juni tot 15 september wordt de restafvalzak wekelijks opgehaald om geurhinder te voorkomen.

Raadpleeg best altijd de ophaalkalender.

Particulieren, zelfstandigen en bedrijven gebruiken de witte restafvalzak.

Restafval aanleveren op het recyclagepark

Restafvalzakken worden niet aanvaard op het milieupark.

Alles restafval dat in een doos of zak kan, wordt niet aanvaard op het recyclagepark.

Stop het in een restafvalzak en geef het mee met de huis-aan-huis ophaling.

Alleen grote stukken afval die niet bij andere fracties kunnen uitgesorteerd worden, kunnen op het recyclagepark aangeleverd worden bij grof vuil.

Tarieven

  • Restafvalzak 60 liter: € 15 per rol van 10 zakken;
  • Restafvalzak 45 liter: € 11,30 per rol van 10 zakken.

Je kan restafvalzakken en PMD-zakken bekomen bij dienst Burgerzaken, het dorpshuis en handelaars in onze gemeente.

Verkooppunten handelaars.pdf156 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het reglement 'retributie voor de verkoop van zakken voor de ophaling van restafval' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement verkoop van zakken voor de ophaling van restafval.pdf215,9 Kb(pdf)

Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Inwoners die omwille van medische redenen nood hebben aan bijkomende huisvuilzakken, kunnen jaarlijks vuilniszakken bekomen.

In totaal gaat het om 2 gratis rollen huisvuilzakken van 60 liter. Wanneer er meerdere gerechtigden op hetzelfde adres wonen, worden er 2 gratis rollen verdeeld per gerechtigde.

Om in aanmerking te komen, dien je wel aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Je woont op het grondgebied Sint-Laureins;
  • Je hebt een verhoogd afvalgebruik om medische redenen (incontinentie, personen met een stoma, personen die leven van sondevoeding en nierdialysepatiënten die thuis dialyse doen, ...;
  • Je woont nog thuis en niet in een voorziening of assistentiewoning met uitzondering van assistentiewoningen die voorzien in individuele afvalverwerking.

Aanvragen

Je kan jaarlijks een aanvraag indienen en dit via onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen aan de dienst Burgerzaken:

Aanvraagformulier gratis huisvuilzakken om medische redenen.pdf664,9 Kb(pdf)

Reglement

Reglement gratis huisvuilzakken om medische redenen.pdf639 Kb(pdf)

Of ben je op zoek naar: