Red de riool en het oppervlaktewater!

Regelmatig zien we inwoners kuiswater in het rioolrooster of de rioolkolk gieten. Maar wat zijn hiervan de gevolgen?

In veel straten is de riolering ontdubbeld in een vuilwater-rioolbuis en een regenwaterbuis. In zo’n straat komt het kuiswater rechtstreeks in de regenwaterafvoer terecht en vervuil je dus het water van grachten en oppervlaktewater. Ook in straten waar er een gemengd rioolstelsel ligt, roepen we op om dit niet te doen. Hier kan immers vroeg of laat ook een ontdubbeling gebeuren en je kan maar beter alvast het juiste gedrag stellen.

Giet geen olie of frituurvet of andere gevaarlijke stoffen (zoals verven en dergelijke) in het rioolputje. Rioolbuizen gaan hierdoor verstoppen en de waterzuiveringsinstallaties kunnen deze gevaarlijke stoffen niet aan! Het gieten van dergelijke stoffen in de riool is ten strengste verboden! Breng dit klein gevaarlijk afval (KGA) naar het recyclagepark.

Tot slot kunnen ook vochtige doekjes voor problemen zorgen in de riool. Deze veroorzaken verstoppingen in de riool en in pompputten van het rioolstelsel. Vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken of make-up removerdoekjes worden vaak doorgespoeld in het toilet maar deze doekjes zijn daar niet geschikt voor. Ze hebben een sterke vezelstructuur en breken nauwelijks af met verstopping in het rioolstelsel tot gevolg. Deponeer ze dan ook in de restafvalzak en spoel ze niet door in het toilet.

Gepubliceerd op maandag 17 jun 2024 om 15:40