Rampenfonds

Online aangifte rampenfonds

Schadevergoeding bij een ramp

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als ramp  en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt via https://rampenfonds.vlaanderen.be/.

Hoe aanvragen

Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst je verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s").


Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen,…).

Landbouw

Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing.
Meer informatie is terug te vinden op schade landbouwsector.

Aanmerking

Of jouw schade in aanmerking komt, is op de website rampenfonds terug te vinden.

Erkenning ramp

De officiƫle erkenning vindt plaats in het Belgische Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

De erkenning vind je terug op de website rampenfonds.