Sportraad

De Sportraad heeft tot doel de sportdienst en het gemeentebestuur te adviseren in alle aangelegenheden op het gebied van sport.

De sportraad is het middel bij uitstek om het sportbeleid te verbeteren en eventuele voorstellen te doen.

Alle sportverenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden kunnen kosteloos aansluiten bij de Sportraad en hebben een stem in de algemene vergadering.

De huidig voorzitter is Alex Cocquyt.