Pop-up

Wie een pop-up horeca organiseert, is verplicht het college van burgemeester en schepenen daarvan op de hoogte te brengen en moet de procedure aanvraag drankvergunning volgen.

Een pop-up niet-horeca op openbaar domein heeft eveneens toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen maar wordt behandeld als ambulante handel (zie reglement ambulante handel).

Een pop-up niet-horeca op privé-domein heeft geen exploitatietoelating nodig.

Een pop-up periode kan van 1 dag tot 1 jaar zijn. Indien het pop-up initiatief horeca is, wordt slechts een max duur van 4 maanden toegestaan en dit enkel in de maanden vanaf mei tot en met september.

Om het de initiatiefnemer gemakkelijker te maken, hebben wij een formulier ‘aanvraagformulier pop-up’ ontwikkeld waarop je alle relevante informatie kan invullen. Het formulier bundelt alle gegevens die betrekking hebben op je activiteit zoals het gebruik van muziek, de inname van de openbare weg, het schenken van sterke dranken, de te nemen veiligheids- en hygiënemaatregelen, …

Wie vult het formulier in?

Het formulier wordt ingevuld door de eindverantwoordelijke van het pop-up initiatief. Hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen omtrent het initiatief.

Wanneer vul je het formulier in?

Een aanvraag moet gebeuren ten laatste 60 dagen voor de geplande start van het pop-up initiatief. Deze termijn begint niet te lopen zolang de aanvraag met de vereiste bijlagen niet volledig is.

Indien de termijn van aanvraag wordt overschreden, kan de voorziene startdatum worden achteruitgeschoven. Voor de aanvang van het initiatief wordt de initiatiefnemer op de hoogte gebracht van de beslissing.

De aanvraag wordt voorgelegd voor advies aan verschillende betrokken diensten zoals Brandweer Eeklo, Politiezone Meetjesland Centrum, dienst milieu, dienst omgeving. Er wordt mogelijks ook een plaatsbezoek georganiseerd in functie van de te verstrekken adviezen.

Behandelingskader pop-up.pdf782,7 Kb(pdf)