Politiereglement

Algemeen gemeentelijk politiereglement

Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 mei 2024 werd het 'algemeen politiereglement' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 mei 2024. 

Algemeen politiereglement laatst aangepast 16 mei 2024.pdf1,5 Mb(pdf)

Gemeentelijk reglement met betrekking tot administratieve sancties (GAS)

Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 mei 2024 werd het gemeentelijk reglement met betrekking tot administratieve sancties goedgekeurd en is in de gemeente van kracht: 

  • Publicatiedatum 27 mei 2024.

Gemeentelijk reglement administratieve sancties (GAS) laatst gewijzigd 16 mei 2024.pdf184,7 Kb(pdf)

Aanvullende reglementen inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 februari 2016 werd het 'aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de regeling van het snelheidsbeleid in de gemeente' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Aanvullend reglement snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins.pdf27,5 Kb(pdf)

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 30 juni 2023 werd het aanvullend reglement over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de plaatsing van verkeersdrempels en het omvormen van een zone 50 Goochelaarstraat en Singelken goedgekeurd. 

  • Publicatiedatum: 7 juli 2023.

Aanvullend reglement zone 50 Goochelaarstraat.pdf400,8 Kb(pdf)

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepen op 25 augustus 2023 werd het aanvullend reglement over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een zone 30 Dorpsstraat, Beukenhof en Turflaan goedgekeurd.

  • Publicatiedatum: 4 september 2023.

Aanvullend reglement zone 30 Dorpsstraat-Beukenhof-Turflaan.pdf429,8 Kb(pdf)

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 15 september 2023 werd het aanvullend reglement over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een zone 50 Moershoofdeweg en Vaakweg goedgekeurd. 

  • Publicatiedatum: 20 september 2023.

Aanvullend reglement zone 50 Moershoofdeweg - Vaakweg.pdf1,3 Mb(pdf)

Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 8 december 2013 werd het aanvullend reglement over het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging in het parkeerbeleid - Sint-Margrietestraat te Sint-Laureins (gewestweg) goedgekeurd. 

  • Publicatiedatum: 11 december 2023. 

Aanvullend reglement parkeerbeleid Sint-Margrietestraat.pdf430,9 Kb(pdf)

Politiebesluit organisatie verkiezingen 2024

De gouverneur van Oost-Vlaanderen keurde een politiebesluit goed met bepalingen die van kracht zijn bij de organisatie van de verkiezingen op 9 juni 2024. Het gaat onder meer over de sperperiode voor de verkiezingsuitgaven die start op 9 februari en eindigt op zondag 9 juni 2024. 

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur over de organisatie van de verkiezingen

Politieverordening

42 ste SPIE juniorendriedaagse Axel op zaterdag 18 mei 2024

Tijdelijke politieverordening 42ste SPIE Juniorendriedaagse Axel.pdf424,5 Kb(pdf)

Lammetjesdag op zondag 19 mei 2024

Tijdelijke politieverordening Lammetjesdag.pdf391,2 Kb(pdf)