Politie

Voor een niet-dringend geval kan je aangifte doen via het e-loket van de politie.

De aangifte wordt verstuurd naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit.

Niet-dringende gevallen zijn onder andere:

  • Misdrijven gepleegd via internet
  • Aanvraag woningtoezicht wegens afwezigheid
  • Alarmsystemen registeren
  • Camera registreren
  • Diverse beschadigingen
  • Grafitti
  • Fiets-, Bromfiets- en winkeldiefstal
  • Verlies van voorwerp
  • ...

E-loket politie