Plaatsen tijdelijke publiciteitsborden

Verenigingen of scholen kunnen hun activiteiten aankondigen via de gemeentelijke infoborden.

De vereniging moet hiervoor schriftelijk een aanvraag doen bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van de tekst die ze wensen aan te brengen op de borden.

De tekst wordt na goedkeuring van het college door de aanvragers aangebracht op de borden en deze worden op hun beurt door de gemeente opgehangen maximum één maand voor de activiteit.