Pesticiden-vrij

het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heeft gevolgen voor het milieu en de gezondheid.

Bestrijdingsmiddelen komen onder meer via de uitspoeling terecht in het oppervlaktewater maar ook in het grondwater! Dit heeft er toe geleid dat steeds meer zuiveringstechnieken moeten worden toegepast om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen.

Niet-chemische technieken

De gemeentediensten maken sinds 2014 geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen.

Door het toepassen van niet-chemische technieken, zoals borstelen, branden, stomen en manuele onkruidverwijdering, kunnen we tot een nulgebruik komen. Dit werk is veel arbeidsintensiever en vraagt dus om een hele ommekeer in de werkwijze van de gemeentelijke diensten.

Het personeel van de groendienst kan niet overal tegelijk komen, daarom zijn er misschien plaatsen waar er (tijdelijk) meer onkruiden groeien dan op andere plaatsen. We vragen daarom ook aan de inwoners om de groei van kruiden in greppels, tussen straatstenen en in de groenzones te tolereren en niet als vuil te zien. De plantjes zijn een stuk natuur en het milieu wordt er beter van als we geen chemische middelen gebruiken.

Hoe kan jij helpen?

Veeg het voetpad en de goot voor je woning regelmatig.

Op die manier kan voorkomen worden dat zand en stof zich ophopen in greppels en tussen tegels en vermijd je de groei van onkruiden. Particulieren mogen op het openbaar domein (voetpaden, bermen, ...) geen pesticiden gebruiken.

Sinds de omvorming van de kerkhoven, worden ook deze plaatsen onderhouden zonder gebruik te maken van pesticiden. Het gras wordt regelmatig gemaaid en het verhard hoofdpad wordt geborsteld of gebrand. Aan de familie vragen we om zoveel als mogelijk in te staan voor het onderhoud van de concessiegrond. Hierbij denken we aan het verwijderen van onkruiden rond de grafzerk.

Ook thuis kan je het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen of vermijden.

Praktische tips voor huis, tuin, land- en tuinbouw vind je terug op www.zonderisgezonder.be

Giet geen resten pesticiden in de riool maar breng deze naar het recyclagepark om in te zamelen bij het KGA.