Overzicht kleine onderhoudswerken

In de loop van de maand januari worden er op bepaalde plaatsen aan de wegenis kleine onderhoudswerken uitgevoerd. De voorziene einddatum van de werken wordt verwacht tegen eind januari.

Een exacte planning van welke werken wanneer aan bod komen is momenteel nog niet gekend. Dit is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en de personeelsbezetting van de aannemer.

Volgende werken zijn reeds in uitvoering:

  • Aanleggen verkeersplateau in de Rommelsweg op het kruispunt met de Smissestraat: aanleggen toplaag + afwerking
  • Aanleggen asverschuivingen in de Rommelsweg

Volgende werken worden in de loop van januari nog uitgevoerd:

  • Hogestraat ter hoogte van de Sint-Jansstraat: herprofileren weg in asfalt
  • Vogelvlucht: herstellen van de weg
  • Wilhelmusstraat ter hoogte van het Mollenkot: herstel weg
  • Herstellen van het kruispunt Zandstraat met Rovershoek
  • Herstel beton in de Hontseindestraat waar de bomen gekapt en heraangeplant zijn
  • Verbreden kruispunt in de Kerkstraat met de Appelstraat

Bij het uitvoeren van bovenstaande werken worden sommige straten en/of kruispunten tijdelijk afgesloten voor het verkeer zodanig dat het asfalt of het beton kan uitharden. Er wordt steeds een lokale omleiding voorzien.

Gepubliceerd op donderdag 12 jan 2023 om 11:32