Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden van windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp plan-MER.

Ontwerpbesluit inkijken

Je kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 inkijken :

Opmerkingen of bezwaren indienen

Vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

of

 • via brief te bezorgen aan volgend adres:
  • Departement Omgeving
   • Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
   • t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
   • Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Gepubliceerd op donderdag 3 nov 2022 om 08:06