Onthaalouder worden

Wie onthaalouder wenst te worden, kan ondersteuning krijgen van de dienst Landelijke Kinderopvang vzw.

De dienst biedt naast begeleiding en ondersteuning aan de onthaalouders ook een startpremie aan, een uitleendienst voor materiaal, opvang en een sociaal statuut voor onthaalouders.

Meer info:

Starterssubsidie

Het gemeentebestuur biedt een starterssubsidie aan onthaalouders aan.

Het starten van een opvangvoorziening zorgt voor verschillende kosten: het aankopen van educatief materiaal, speelgoed, volgen van noodzakelijke vormingen, ... .

De subsidie kan verleend worden aan zelfstandige onthaalouders of onthaalouders die aangesloten zijn bij een overkoepelende voorzien zoals vzw Kinderlach, vzw Landelijke Kinderopvang.

Deze subsidie kan eveneens gebruikt worden voor een uitbreiding van kinderopvang plaatsen.

De subsidiebedragen:

 • € 500 voor startende onthaalouders (0-10 kinderen);
 • € 1.000 voor startende onthaalouders (11-20 kinderen);
 • € 500 voor een uitbreiding van een bestaand initiatief;

Aanvragen

De starterssubsidie kan je online aanvragen via onderstaande link:

Online aanvragen starterspremie

Subsidiereglement

Subsidiereglement starterssubsidie onthaalouders.pdf480,9 Kb(pdf)

Tegemoetkoming in de vorm van huisvuil- en PMD-zakken

Er wordt jaarlijks een tegemoetkoming in de vorm van huisvuil- en PMD-zakken toegekend aan onthaalouders of crèches die onder het toezicht staan van Kind en Gezin:

 • 1 tot 5 opvanglaatsen
  • Van elk 1 rol van 25 stuks, inhoud 60 liter
 • 6 tot 10 opvangplaatsen
  • Van elk 2 rollen van 25 stuks, inhoud 60 liter
 • 11 tot 15 opvangplaatsen
  • Van elk 3 rollen van 25 stuks, inhoud 60 liter
 • 16 tot 20 opvangplaatsen
  • Van elk 4 rollen van 25 stuks, inhoud 60 liter.

Voorwaarden

Je moet als onthaalouder:

 • Op het grondgebied Sint-Laureins wonen en daar ook opvang aanbieden;
 • Minstens 6 maanden actief zijn als onthaalouder;
 • Aangesloten zijn bij een door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen of erkend zijn als zelfstandig onthaalouder of crèche met een attest van Kind en Gezin.

Hoe aanvragen?

Voor 31 december van het desbetreffende jaar richt je jouw aanvraag tot het schepencollege. Hierbij voeg je volgende bewijsstukken:

 • Een kopie van de erkenning, de verleende opvangcapaciteit en het attest van toezicht van Kind en Gezin;
 • Een bewijs dat je in Sint-Laureins woont en ook opvang aanbiedt op het grondgebied Sint-Laureins;
 • Een bewijs dat je in dat jaar minstens 6 maand actief bent geweest als onthaalouder.

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 28 februari 2008 werd het reglement 'tegemoetkoming aan actieve onthaalouders/crèches' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Reglement tegemoetkoming aan actieve onthaalouders en crèches.pdf111,4 Kb(pdf)