Onthaalouder worden

Opportuniteitsadvies

Vanaf 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur zal advies geven over de opportuniteit van de opvang, én de organisator dient dit advies toe te voegen bij de vergunningsaanvraag (bij Agentschap Opgroeien). Bovendien moet de organisator in de vergunningsaanvraag aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie. 

Een organisator moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • de opstart van een groepsopvang;
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente;
  • de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen;
  • een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang;
  • ene nieuwe locatie groepsopvang na een weigering of opheffing vergunning.

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

Meer info op de website van Kind en Gezin.

Aanvragen

Aanvragen opportuniteitsadvies

Reglement

Reglement opportuniteitsadvies kinderopvang.pdf677,1 Kb(pdf)

Gepubliceerd op 23 november 2022. 

Starterssubsidie

Wie onthaalouder wenst te worden, kan ondersteuning krijgen van het lokaal bestuur. 

Het starten van een opvangvoorziening zorgt voor verschillende kosten: het aankopen van educatief materiaal, speelgoed, volgen van noodzakelijke vormingen, ... .De subsidie kan verleend worden aan zelfstandige onthaalouders of onthaalouders die aangesloten zijn bij een overkoepelende voorziening zoals vzw Kinderlach, vzw Landelijke Kinderopvang.

Deze subsidie kan eveneens gebruikt worden voor een uitbreiding van kinderopvang plaatsen.

De subsidiebedragen:

  • € 500 voor startende onthaalouders (0-10 kinderen);
  • € 1.000 voor startende onthaalouders (11-20 kinderen);
  • € 500 voor een uitbreiding van een bestaand initiatief;

Aanvragen

De starterssubsidie kan je online aanvragen via onderstaande link:

Online aanvragen starterspremie

Subsidiereglement

Subsidiereglement starterssubsidie onthaalouders.pdf480,9 Kb(pdf)