Ondersteuning architect

Bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in jouw leven. Bouwen of verbouwen houdt ook in dat je een hele reeks ingrijpende beslissingen moet nemen. Beslissingen die gevolgen hebben voor jouw verdere leven. Jouw thuis is veel meer dan een aantal kubieke meters baksteen, hout, glas en beton. In de eerste plaats is het jouw leef- en beleefomgeving. 

Om van jouw woning je thuis te maken, moet je er zich goed in voelen. Een woning moet niet enkel mooi zijn, maar ook comfortabel, functioneel, energiezuinig en duurzaam. Elke woning heeft zijn eigen identiteit en weerspiegelt de persoonlijkheid en cultuur van haar bewoners. 

Een architect is de best geplaatste persoon om een leefomgeving te creëren die het best aansluit bij jouw behoeften en gevoelens. Hij/zij fungeert als je vertrouwenspersoon en luistert naar jouw wensen. De architect ontwerpt, helpt je doorheen alle administratie, en begeleidt en adviseert jou bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. 

In onderstaande brochure vind je meer informatie over de opdracht van de architect en over de rol die hij/haar kan vervullen bij het realiseren van jouw wensen.