Onderhoudswerken voor betere verkeersveiligheid

Op verschillende locaties in de gemeente worden er onderhoudswerken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Er staan verschillende werken gepland die gedurende deze winter uitgevoerd worden.

De hinder voor de buurtbewoners en het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

SAVE-charter

In 2019 heeft het lokaal bestuur het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekend. De geplande werken kaderen binnen het project om de gemeente verkeersveiliger te maken en met name ook een veiligere schoolomgeving.

Onderhoudswerken

Eén van de geplande acties is het uitbreiden van de zone 30 in de schoolomgevingen. Momenteel is de administratieve procedure lopende om de snelheid in de Dorpsstraat, tussen het kruispunt met de Leemweg en de Smissestraat, te beperken van 50 km/u naar 30 km/u.

Asverschuivingen

Op verschillende plaatsen in de gemeente worden er ook tijdelijke asverschuivingen geplaatst. Bij een asverschuiving loopt de as van de weg niet meer rechtdoor maar springt deze naar links of rechts. Je moet in een s-vorm voorbij de asverschuiving rijden. Fietsers kunnen echter wel rechtdoor en hoeven dus niet meer langs de asverschuiving.

De invloed op het verkeer van een asverschuiving wordt onderzocht en geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie worden de tijdelijke asverschuivingen vervangen door vaste, zo is de aannemer reeds bezig met het aanleggen van vaste asverschuivingen in de Leopoldlaan. Nadien worden er ook op volgende locaties vaste asverschuivingen aangelegd:

  • de Rommelsweg, tussen de Leemweg en de Smissestraat;
  • de Smissestraat, tussen de Dorpsstraat en de Rommelsweg;
  • de Dorpsstraat, tussen de Smissestraat en de Moershoofdeweg.

Aangezien er voor het uitvoeren van de werking moet rekening gehouden worden met de weersomstandigheden, is het niet mogelijk om een exacte timing te bepalen. De hinder bij het aanleggen van de asverschuivingen wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het verkeer in beide rijrichtingen moet tijdelijk over één rijstrook.

Verkeersplateau

Op het kruispunt tussen de Rommelsweg en de Smissestraat start de aannemer op maandag 5 december 2022 met de aanleg van een verkeersplateau. We verwachten dat de werken tegen het begin van de kerstvakantie kunnen afgerond worden, afhankelijk van de komende weersverwachtingen.

Tijdens de werken wordt het kruispunt afgesloten voor het verkeer. Er wordt in de Rommelsweg, vanaf de Leemweg en de Moershoofdeweg, en de Smissestraat, vanaf de Dorpsstraat en de Vaakweg, enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De werken hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de garages en opritten van buurtbewoner en de afvalophaling.

Omdat de Rommelsweg en de Smissestraat op dat moment doodlopende straten zijn, zal de aannemer gelijktijdig de asverschuivingen aanleggen. Zo blijft de hinder voor de buurtbewoners en het doorgaand verkeer beperkt.

Uitbreiding studie naar alle dorpskernen

Er wordt in een eerste fase gestart met de dorpskern van Sint-Laureins nadien wordt de studie doorgetrokken naar de andere deelgemeenten. De studies worden onderzocht en geëvalueerd, na een positieve evaluatie kan er overgegaan worden tot het uitvoeren van de werken.

Gepubliceerd op donderdag 1 dec 2022 om 16:37