Maak kennis met het Hof van Sente, Het Sentiment en De Dreef!

Tijdens de Dag van de Zorg, op zondag 17 maart 2024, hebben we een primeur gelanceerd! Het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging en de assistentiewoningen kregen namelijk een nieuwe naam!

Met de komst van het centrum voor dagverzorging en de assistentiewoningen werd de woonzorgsite drie jaar geleden uitgebreid. We waren dan ook op zoek naar een naam voor deze voorzieningen en de bestaande naam van het wzc (Sint-Jozef) was aan vernieuwing toe.

Aanpak

Er werd een werkgroep samengesteld bestaande uit leidinggevenden en vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines van het lokaal bestuur en de verschillende zorgvoorzieningen. Tijdens een brainstormsessie werden er verschillende vragen voorgelegd aan de werkgroep waarbij ze op zoek gingen naar kernwoorden.

Op basis van de gevonden kernwoorden en rekening houdend met de visie en de missie van de drie voorzieningen, werden de namen gekozen. Belangrijk was dat de namen passen bij de dienstverlening van de voorziening en de omgeving. Verder moesten de namen ook uniek, eenduidig, toegankelijk en tijdloos zijn.

Buitengewoon groots door kleinschaligheid

De missie en visie werd opgebouwd rond één krachtige slagzin: buitengewoon groots door kleinschaligheid.

We willen een woon-, zorg- en leefomgeving aanbieden op maat van senioren met verschillende hulpnoden. We streven er naar om toegankelijke en betaalbare zorg aan te bieden. Door buurtgericht te werken, creëren we ontmoetingsmogelijkheden en realiseren we een toegankelijk aanbod van dienstverlening in samenwerking met deskundige medewerkers, gemotiveerde vrijwilligers, lokale organisaties en zorg- en onderwijspartners.

Door onze kleinschaligheid creëren we persoonlijke en duurzame contacten tussen de senioren, hun mantelzorgers, hun familieleden en onze medewerkers. Deze familiale aanpak zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt in het woonzorgleefplan van de senior met een hulpvraag.

Het woord ‘buitengewoon’ in de slagzin is ook een verwijzing naar de gemeente want de slagzin van lokaal bestuur Sint-Laureins is ‘buitengewoon natuurlijk’.

Hof van Sente

Het woonzorgcentrum

 • Het woonzorgcentrum is een groene oase gelegen in het midden van de dorpskern van de gemeente. Alle kamers hebben namelijk zicht op de tuin of één van de binnentuinen.
 • Als we naar de geschiedenis van de locatie kijken, dan ligt het wzc in de vroegere ‘hof’ van het Godshuis.
 • In ons dialect gebruiken we vaak ‘hof’ als verwijzing naar de tuin en het is ook een ontmoetingsplaats. Thuis vertoeven we en spreken we af in de tuin.
 • Een ‘hof’ associëren we dan ook met thuis en een thuisgevoel. Deze waarden sluiten aan bij het wzc: een thuis voor de bewoners en een ontmoetingsplaats voor zowel de bewoners als hun familie en vrienden.
 • De ‘hof’ van het wzc is vrij toegankelijk en voorzien van zitbanken. Bewoners en inwoners komen er met elkaar in contact, ze slaan een praatje of genieten van de stilte en het groen.
 • Het woord ‘Sente’ verwijst naar de naam van de gemeente. Sint-Laureins wordt in de volksmond vaak als ‘Sente’ uitgesproken.

‘Hof van Sente’ is een verwijzing naar een huiselijke ontmoetingsplaats in een groene omgeving in hart van de gemeente.

Het Sentiment

Het centrum voor dagverzorging

 • Het woord ‘sentiment’ staat onder andere voor een gevoel, een emotie en is een belangrijke waarde voor het centrum voor dagverzorging.
 • Het centrum wil een goed gevoel en goede sfeer creëren en dit zowel voor de gebruikers als hun mantelzorgers en familie. Belangrijk is dat de gebruikers zich er thuis voelen.
 • In de naam ‘Sentiment’ zit ook een verwijzing naar de gemeente. In de volksmond wordt er vaak naar Sint-Laureins verwezen als ‘Sente’.

De naam ‘Het Sentiment’ is een verwijzing naar de waarden van het centrum, namelijk lokaal een warme thuis bieden en dit in een huiselijke en gezellige sfeer.

De Dreef

De assistentiewoningen

 • De assistentiewoningen kijken uit op de tuin van het Hof van Sente, het imposante Godshuis en de nabijgelegen wijk ‘het Beukenhof’.
 • Het woord ‘dreef’ heeft als betekenis ook ‘landweg met bomen’ en is toepasselijk omdat de assistentiewoningen uitkijken op de beuken langs de oprijlaan. 
  • Die oprijlaan begint aan de Rommelsweg en loopt verder via de assistentiewoningen en het Godshuis tot aan vrije basisschool De Schakel in de Dorpsstraat.
  • De inwoners verwijzen naar deze weg vaak als ‘de dreef’.
 • Deze weg wordt ook door fietsers en wandelaars als doorgangsweg gebruikt om zich tussen de Rommelsweg en de Dorpsstraat te begeven maar ook om het Hof van Sente, Het Sentiment, de sporthal en het gemeentehuis te bereiken. 

‘De Dreef’ is een verwijzing naar een doorgangsweg, net zoals de assistentiewoningen, in het leven van (licht) zorgbehoevenden.

Gepubliceerd op zondag 17 mrt 2024 om 10:00