Milieuraad

De gemeentelijke Milieu- en Natuurraad, kortweg Milieuraad heeft een driedelige doelstelling:

  • De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente;
  • De Milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad op het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dat kan gaan over afval, energie, natuurbescherming, duurzaam productgebruik, de werking van bedrijven, bescherming van lucht, water en bodem, ... ;
  • De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

De huidig voorzitter is Erik Wille.