Meldingen en klachten

##formulier-1013-btn_cta1##

##formulier-1014-btn_cta1##

Meldingen

Wil je een probleem melden, een bepaalde situatie, overlast, ... zoals een kapot wegdek, wateroverlast, onderhoud van het openbaar groen, problemen met de huisvuilophaling, sluikstorten, ... ?

Of heb je een suggestie over de dienstverlening van de gemeente en het OCMW?

Geef je melding door via het elektronisch meldingsformulier.

De melding moet gaan over iets waarvoor de gemeentediensten verantwoordelijk zijn.

Een aantal meldingen worden door andere organisaties verholpen. Je neemt best contact op bij deze organisaties via onderstaande linken:

Klachten

Iedereen heeft het recht om klacht in te dienen bij het gemeentebestuur en het OCMW.

Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat je ontevreden bent over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Klachten kunnen niet telefonisch worden meegedeeld.

Schriftelijk kan je een klacht per brief indienen of via het elektronisch klachtenformulier.