Meldingsformulier

Heb je een vraag of heb je een probleem vastgesteld op het openbaar domein? Laat het ons weten! We proberen zo snel mogelijk jouw melding te verhelpen.

Niet-gemeentelijke meldingen

Een aantal meldingen worden door andere organisaties verholpen.

Je neemt best contact op bij deze organisaties via onderstaande linken:

Gemeentelijke meldingen

Meldingen voor de dienst Milieu

Lawaai- en geurhinder kan je melden via dit online formulier:

Online melden

Meldingen voor de Technische dienst

Zit je met een probleem waarvan je denkt dat de Technische dienst je kan helpen? Dan kan je een melding indienen via onderstaand formulier.

Een melding kan gaan over de volgende zaken:

 • Toestand van straten en verkeerssignalisatie
  • Bushaltes, fiets- en voetpaden, het wegdek, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, straatmeubilair, losliggende roosters, verstopte kolken, verkeerssignalisatie, wegmarkering, straatnaamborden, ...
 • Groen en onderhoud
  • Onderhoud van baangrachten, zijbermen en speelterreinen
  • Snoeien van bomen/hagen
 • Afval en overlast
  • Zwerfvuil, openbare vuilbakken, ratten, dode dieren, hondenpoep

Andere meldingen

Heb je een melding die niet tot één van bovenstaande diensten bestemd is, vul het onderstaand meldingsformulier in.

Online melden

Contactpunt lokale ondernemers

Ben je een lokale ondernemer en heb je een vraag of wil je iets melden?
Dan kan je dit rechtstreeks via het contactpunt lokale ondernemers: