Meetjesman

De gemeentelijke jeugddienst maakt deel uit van Meetjesman.

Meetjesman biedt een overlegplatform aan de schepenen van jeugd, de jeugdconsulenten en de jeugdraadsleden van de diverse Meetjeslandse gemeenten om samen te werken rond gemeenschappelijke punten op gebied van jeugdbeleid.

Het kernbestuur bestaat uit alle Meetjeslandse jeugdconsulenten en de regionale jeugdconsulent en komt maandelijks samen en organiseert ook enkele activiteiten.

Meer info op de site van Meetjesman.